Sådan får du tid til strategisk ledelse i virksomheden

Strategisk ledelse: Mange ledere oplever at det er svært at få timerne til at slå til i forhold til alle de opgaver, som skal løses. Det er selvfølgelig positivt, at der er nok at se til, hvis opgaverne skaber ny omsætning og værdiskabende aktiviteter til virksomheden. Men det er langt fra altid tilfældet.

Lederens opgaver i en virksomhed har i nogle tilfælde karakter af brandslukning, ad-hoc opgaver eller lignende. En del af de daglige opgaver kunne måske være undgået med bedre planlægning og uddelegering af arbejds- og ansvarsområder. Men endnu værre er det, at tidsforbruget i mange tilfælde står i vejen for andre nødvendige og mere værdifulde aktiviteter for virksomheden. Derfor er strategisk ledelse vigtigt.

Strategisk ledelse er langsigtede, overordnede, helhedsorienterede og prioriterede indsatser, der skal gøre det muligt, at virksomheden når de langsigtede mål.

Ledelsesniveauer

Hvis man som leder ønsker en bedre prioritering af indsatser, kan en løsning være at opdele opgaverne i forskellige problemniveauer. For derud fra at kunne prioritere tid og indsatserne bedst muligt. En almindelig opdeling i forhold til dette er: Om det er et operativt, taktisk eller strategisk problem? I nedenstående er gennemgået, hvad disse begreber dækker over og deres betydning for ledelsesopgaverne.

Læs mere på Medit Consults hjemmeside.