Hjem / Vores ydelser

Forandringsledelse

En virksomhed må være i konstant bevægelse for at udvikle sig og overleve. Succesfuld forandring fra A til B kræver planlægning og styring i hele forløbet.

Driftsoptimering

Virksomheder skal hele tiden producere mere med lavere udgifter. Driftsoptimering handler kort og godt om at skabe en bedre forretning.

Kapitalfremskaffelse

Fremskaffelse af risikovillig kapital kan være en udfordring for virksomheder – uanset om man vil udvikle en velfungerende drift eller afværge en krise.

Ejerskifte

Ejerskifte af virksomhed er en skelsættende begivenhed. Det er et krævende og kompleks forløb, hvor enhver beslutning har konsekvenser.

Kriseledelse

I krisetider kan normale handlemønstre og rutiner være sat ud af kraft på vitale områder. Det påvirker virksomhedens drift og indtjening.

Digital omstilling

Realiser dit næste digitale projekt med SMV:Digital. Ansøg om offentlige støttemidler til privat rådgivning, der kan løfte din virksomhed til det næste niveau.

Vil du vide mere om, hvordan vi sammen kan udvikle din virksomhed?