Hjem / Vores ydelser / Kapitalfremskaffelse

Kapitalfremskaffelse og likviditet

Hos Medit Consult kan vi hjælpe med kapitalfremskaffelse, hvis din virksomhed mangler likviditet til udvikling, ekspansion, drift – eller til krisesituationer.

Fremskaffelse af risikovillig kapital har altid været en udfordring, uanset om formålet har været finansiering af veltilrettelagt udvikling, velfungerende drift – eller til afværgelse af en pludselig opstået krise i en ellers velkørende virksomhed.

Kapitalfremskaffelse, eller kapitaltilførsel, betyder grundlæggende, at få den likviditet stillet til rådighed, som man aktuelt har brug for til at udvikle, drive eller redde sin virksomhed.

Fremskaffelse af kapital er en måde at finansiere ens virksomhed på og man kan enten søge efter investorer eller optage gæld gennem pengeinstitutter eller andre finanskilder. Med en konsulent fra Medit Consult er du sikret uvildig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Det er tidskrævende at skaffe kapital til virksomheden

Uanset hvilken strategi og fremgangsmåde man foretrækker, så er kapitalfremskaffelse en tidskrævende proces.

Ønsker man kapitaltilførsel skal man forberede sig grundigt internt i virksomheden. Man skal udarbejde en solid forretningsplan, der klart beskriver formålet med den ønskede kapitalindsprøjtning og det forretningsmæssige udbytte – også til en mulig investor.

Det er helt afgørende at finde en investor eller en finanskilde, der matcher ens forretning og behov og hos hvem man kan skabe interesse for at stille den ønskede kapital til rådighed.

Medit Consult bistår ved kapitaltilførsel

  • Vi har gennem årene bistået overordentlig mange virksomheder med kapitalfremskaffelse.
    Et forløb gennemløber typisk følgende hovedfaser:
  • Analyse: Vi identificerer aktuelle problemstillinger, kortlægger virksomhedens kapitalbehov gennem udarbejdelse af kort- og langsigtede likviditetsbudgetter samt analyserer kapitalstrukturen i virksomheden
  • Forberedelse: Vi vurderer strategiske muligheder, udarbejder simulering på likviditetsbehovet samt materiale til brug for kapitalfremskaffelse, herunder aktuel forretningsplan, budgetter, business case for investeringen, etc. Frasalg og/eller nedlukning af aktiviteter overvejes. Afhængig af situationen kan krisestabilisering være et højt prioriteret fokusområde.
  • Match: Vi har et omfattende netværk i den finansielle industri og et bredt kendskab til andre finansieringsmuligheder. Vi skaber det bedst tænkelige match mellem en virksomheds kapitalbehov og mulige finanskilder som f.eks. forretningsinvestorer, fonde, finansielle virksomheder, crowdfunding eller andet.
  • Forhandling/ansøgning: Vi bistår virksomheder i forhandling med investorer, ligesom vi også helt eller delvist kan påtage os at udforme ansøgninger til fonde eller lign.
  • Opfølgning: Vi forlader nødig en virksomhed efter et kapitalfremskaffelsesforløb uden at have medvirket til finansiel restrukturering samt til opbygning af et effektivt ledelsessystem, således at bl.a. virksomhedens likviditet løbende kan monitoreres.

Vi er altid klar til at hjælpe. Gratis indledende rådgivning!

Spørgsmål og svar om køb af virksomhed

Der kan være flere forskellige bagvedliggende årsager. Eksempelvis ønsket om at fjerne en konkurrent fra markedet, diversificering ind på et nyt marked, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og/eller produkter med mere.

Et opkøb kan være et enkeltstående eksempel, men kan også være en integreret del af at accelerere væksten, opnå forskellige synergier (sparede omkostninger, krydssalg mv.).

Spørgsmålet er ikke let at besvare, men naturligvis er der etablerede transaktionsprocesser, der kortlægger de forskellige faser i et opkøb. Virksomhedsopkøb er en kompliceret størrelse og med en meget stor risiko. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt. Brug af rådgivere – advokater, revisorer, virksomhedsmægler m.m. – er nødvendigt, men kan hurtigt blive dyrt. Alt efter dine egne kompetencer, kan du selvfølgelig selv stå for en del at arbejdet. Fx er undersøgelse af target via en såkaldt due diligence undersøgelse særdeles vigtigt. Her kigges virksomheden efter i sømmene, så vi er sikre på, at vi får den vare, vi betaler for.

Finansieringen kan rejses på flere forskellige måder. Der kan handles kontant, hvis du har frie likvider, lån i banken, tilførsel af investorpenge, aktiebyt, sælgerfinansiering. Fast købesum betales i afdrag, eller variabel via en såkaldt Earn Out. Købesummen afhænger af, hvordan det går økonomisk og på flere andre måder.
Så selv om du ikke har mange frie likvider, er der alligevel flere måde at opkøbe virksomheder på. Eksempelvis ved aktiebyt eller en lang sælgerfinansiering.

Her er det ekstremt vigtigt at have fokus på integrationen, de nye medarbejdere og ledelsen fra target skal inkluderes i din virksomheds kultur, kunderne skal bibeholdes, IT-systemer integreres og synergierne realiseres, og meget mere. Det kan ikke pointeres nok hvor vigtigt dette punkt er, eftersom konsekvenserne ved en fejlslagen integration er store.

Forløb med kapitalfremskaffelse

Vores forløb med kapitalfremskaffelse og likviditet fokuserer på:

Har du brug for uvildig virksomhedsrådgivning?