Hjem / Vores ydelser / Ledelse / Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

Hos Medit Consult har vi mange års erfaring med ledelsesudvikling og kan hjælpe med at finde frem til det fulde potentiale i din virksomheds ledergruppe.

Rigtig meget ledelsesudvikling fokuserer på den enkelte leders lederstil, tilgang til motivationsteori, personligt udvikling, konflikthåndtering og personaleledelse. Alle disse områder er ekstremt vigtige, men dækket rigtig godt af i mange andre konsulenthuses lederudviklingsforløb. Til gengæld er der ikke samme fokus på ledergruppen som en helhed.

Hvordan forløses det fulde potentiale i en ledergruppe så der undgås suboptimering med mere? Så der i stedet med respekt for forskellighederne opnås det fulde potentiale, der eksisterer i ledergruppen. Det er en disciplin i sig selv.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Medit Consult faciliterer udviklingsforløb i jeres ledergruppe

Medit Consult kan hjælpe med at facilitere en styret proces, hvor ledergruppen efterfølgende står væsentlig stærkere med udgangspunkt i de enkelte lederes styrker og svagheder.

Typisk vil forløbet med ledelsesudvikling basere sig på et længere forløb, hvor ledelsen gennemfører et samlet og individuelt udviklingsforløb. Som vil have fokus på gruppens performance som helhed, og i lidt mindre grad den enkelte leders udvikling.

Forløbet vil være koblet op imod konkrete delmål, og overordnede mål så forløbet ikke blot vil være en teorigennemgang, men også rent faktisk vil udmønte sig i konkrete resultater undervejs i forløbet.

Spørgsmål og svar om køb af virksomhed

Der kan være flere forskellige bagvedliggende årsager. Eksempelvis ønsket om at fjerne en konkurrent fra markedet, diversificering ind på et nyt marked, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og/eller produkter med mere.

Et opkøb kan være et enkeltstående eksempel, men kan også være en integreret del af at accelerere væksten, opnå forskellige synergier (sparede omkostninger, krydssalg mv.).

Spørgsmålet er ikke let at besvare, men naturligvis er der etablerede transaktionsprocesser, der kortlægger de forskellige faser i et opkøb. Virksomhedsopkøb er en kompliceret størrelse og med en meget stor risiko. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt. Brug af rådgivere – advokater, revisorer, virksomhedsmægler m.m. – er nødvendigt, men kan hurtigt blive dyrt. Alt efter dine egne kompetencer, kan du selvfølgelig selv stå for en del at arbejdet. Fx er undersøgelse af target via en såkaldt due diligence undersøgelse særdeles vigtigt. Her kigges virksomheden efter i sømmene, så vi er sikre på, at vi får den vare, vi betaler for.

Finansieringen kan rejses på flere forskellige måder. Der kan handles kontant, hvis du har frie likvider, lån i banken, tilførsel af investorpenge, aktiebyt, sælgerfinansiering. Fast købesum betales i afdrag, eller variabel via en såkaldt Earn Out. Købesummen afhænger af, hvordan det går økonomisk og på flere andre måder.
Så selv om du ikke har mange frie likvider, er der alligevel flere måde at opkøbe virksomheder på. Eksempelvis ved aktiebyt eller en lang sælgerfinansiering.

Her er det ekstremt vigtigt at have fokus på integrationen, de nye medarbejdere og ledelsen fra target skal inkluderes i din virksomheds kultur, kunderne skal bibeholdes, IT-systemer integreres og synergierne realiseres, og meget mere. Det kan ikke pointeres nok hvor vigtigt dette punkt er, eftersom konsekvenserne ved en fejlslagen integration er store.

Ydelser: Ledelsesudvikling

Vores forløb med ledelsesudvikling fokuserer på:

Har du brug for uvildig virksomhedsrådgivning?